پهنه شمال شرق


محدوده پهنه شمال شرق تهران:
پهنه شمال شرقی شامل مناطق1، 3 و 4 شهرداری تهران میباشد در این پهنه نسبتا تراکم پلهای زیادی از شهر تهران را مشاهده میکنیم و با توجه به توسعه شهر تهران در سالهای اخیر بزرگراههای بسیاری از جمله بزرگراه شهید زین الدین، شهید صدر، حکیم، صیاد شیرازی و بزرگراه امام علی در محدوده این پهنه عبور میکنند. شایان ذکر است که بزرگترین پل طبقاتی کشور بنام پل طبقاتی شهید صدر و پل وفادار از جمله پلهای شاخص این پهنه از شهر تهران میباشند مهندسین مشاور کرانه به کرانه پارس بعنوان مشاور طرح و دستگاه نظارت بر اجرای عملیات تعمیرات تخصصی و شرکتهای رامان و راه شولدر نیز بعنوان پیمانکار عملیات اجرایی دراین پهنه در حال فعالیت میباشند.
 
شرکتهای همکار در این پهنه:
کارفرما:شهرداري تهران  - معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران
مشاور همکار: شرکت کرانه به کرانه پارس
پیمانکار اصلی: شرکت رامان
مجری: شرکت یادمان سازه:
مشاور: سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران
پیمانکار فرعی: شرکت راه شولدر
 
گستره پهنه شمال شرق

پلهای در دست تعمیر پهنه شمال شرق تا بهمن ماه 93

وضعیت پل

تاریخ آغاز پروژه

درصد پیشرفت

137

موارد تعمیری

مشاور

پیمانکار

پهنه

نام پل

ردیف

اتمام کار

93/09/01

100%

 

تعمیر درز انبساط 48 متر

کرانه به کرانه

راه شولدر

شمال شرق

استخر  - زین الدین پل پروین

1

اتمام کار

93/03/01

100%

 

اجرای درز انبساط دفنی ، ترمیم روکش پیاده رو ، اجرای هندریل میانی

کرانه به کرانه

راه شولدر

شمال شرق

دستواره  - صدر

2

در حال اجرا

93/10/15

10%

 

تعمیر درز انبساط 80 متر

کرانه به کرانه

رامان

شمال شرق

دماوند  - یاسینی

3

اتمام کار

93/02/01

100%

 

ترمیم روکش پیاده رو ، اجرای هندریل کناری و میانی ، نصب تابلو گاباری

کرانه به کرانه

راه شولدر

شمال شرق

رودکی

4

در حال اجرا

93/10/01

90%

 

تعمیر درز انبساط 80 متر

کرانه به کرانه

رامان

شمال شرق

سئول  - نیایش

5

اتمام کار

93/10/01

100%

 

تعمیر درز انبساط 40 متر

کرانه به کرانه

رامان

شمال شرق

همت _ ولی عصر

6

ابلاغ به پیمانکار

93/10/01

75%

 

تعمیر درز انبساط 64 متر

کرانه به کرانه

راه شولدر

شمال شرق

زین الدین  - سازمان آب

7

اتمام کار

93/07/01

100%

 

اجرای 120 متر درز انبساط

کرانه به کرانه

راه شولدر

شمال شرق

زین الدین - وفادار

8

اتمام کار

93/09/05

100%

 

تعمیر درز انبساط  - زهکش

کرانه به کرانه

رامان

شمال شرق

دوربرگردان  - نیایش

9

در حال اجرا

93/10/01

85%

 

آسیب دیدگی کوله و دیوار برگشتی و تیر عرشه و لوله های زهکش

کرانه به کرانه

رامان

شمال شرق

شهدای گمنام  - بزرگراه بابایی
شهرک شهید بهشتی

10

در حال انجام

93/11/01

50%

 

تعمیر درز انبساط به طول 64 متر

کرانه به کرانه

راه شولدر

شمال شرق

حکیم  - صیاد

11

در حال اجرا

93/11/01

75%

 

تعمیر درز انبساط 40 متر

کرانه به کرانه

راه شولدر

شمال شرق

همت  - صیاد شیرازی

12

     

رفع خطر

تعمیر درز انبساط

کرانه به کرانه

راه شولدر

شمال شرق

همت  - عراقی

20

انمام کار

 

100%

 

تعمیر درز انبساط

ساتروپات پل

رمگا ساز

شمال شرق

همت  - گاندی

21

اتمام کار

 

100%

 

تعمیر درز انبساط

کرانه به کرانه

رامان

شمال شرق

کردستان  - نیایش غرب

22

در دست اقدام

93/10/01

10%

 

تعمیر درز انبساط

کرانه به کرانه

رامان

شمال شرق

کردستان  - همت

23

 

 

 
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت یادمان سازه می باشد