پهنه شمال غرب


محدوده پهنه شمال غرب تهران:
این پهنه شامل مناطق 2، 5 و 22 شهرداری تهران میگردد از ویژگیهای این پهنه وجود پلهای جدید الاحداث و همچنین عبور بزرگراههای مهم و شریانی ورودی به شهر تهران از جمله بزرگراه شهید باکری، آزادگان، شهید خرازی، حکیم، یادگار امام، نیایش و بزرگراه اشرفی اصفهانی میباشد. مجموعه پلهای ولایت چمران  - نیایش، پلهای تقاطع شیخ فضل الله  - جناح و پلهای تقاطع بزرگراه شهید باکری با آزاد راه تهران کرج از جمله پلهای شاخص شهر تهران هستند که دراین پهنه از شهر واقع گردیده است پروژه تعمیرات تخصصی و مقاوم سازی پلهای ولایت نیز بیشترین حجم عملیات اجرایی را در این پهنه به خود اختصاص داده اند. مهندسین مشاور ساتروپات پل بعنوان مشاور و دستگاه نظارت و شرکت ساتراپ دژکار و شرکت رمگا ساز بعنوان پیمانکاران طرح در این پهنه در حال انجام فعالیت میباشند.
 
 
شرکتهای همکار در این پهنه:
کارفرما: شهرداري تهران  - معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران
مشاور همکار: شرکت ساتروپات پل
پیمانکار اصلی: شرکت ساتراپ دژکار
مجری: شرکت یادمان سازه 
پیمانکار تعمیر پل ولایت: شرکت رمگا ساز 
مشاور: سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران
 
 
گستره پهنه شمال غرب

 93 پلهای در دست تعمیر پهنه شمال غرب تا بهمن ماه

­­­­وضعیت پل

تاریخ آغاز پروژه

درصد پیشرفت

137

موارد تعمیری

مشاور

پیمانکار

پهنه

نام پل

ردیف

در حال اجرا

93/08/01

100%

 

اصلاح درز انبساط

ساتروپات پل

ساتراپ -دژکار

شمال غرب

حکیم  - ستاری

1

اتمام کار

93/04/01

100%

 

اصلاح درز انبساط و احیای سیستم زهکشی ، اجرای عایق و ترمیم روکش پیاده رو * تعمیر درز انبساط به طول 64 متر

ساتروپات پل

رمگا ساز

شمال غرب

نیایش  - پاکنژاد

2

در حال اجرا

93/07/01

90%

 

اجرای مضرس کاری و عایق کاری پایه ستون ها و سرستون ها ، اصلاح گاتر درز انبساط ، اجرای آرماتوربندی، قالب بندی و بتن ریزی ستون و سرستون ها

ساتروپات پل

رمگا ساز

شمال غرب

مجموعه پل های ولایت  - نیایش  -چمران

3

اتمام کار

93/07/25

100%

 

تعمیر درز انبساط به طول 115 متر

ساتروپات پل

رمگا ساز

شمال غرب

همت  - اشرفی اصفهانی

4

اتمام کار

93/06/01

100%

 

تعمیر درز انبساط

ساتروپات پل

ساتراپ دژکار

شمال غرب

همت  - باکری

5

انمام کار

93/08/15

100%

 

تعمیر درز انبساط 19 متر

ساتروپات پل

رمگا ساز

شمال غرب

همت  - ستاری

6

در حال اجرا

93/10/01

90%

 

تعمیر درز انبساط 50 متر

ساتروپات پل

رمگا ساز

شمال غرب

همت  - شیخ فضل االه نوری

7

در حال اجرا

93/07/2

80%

 

تعویض کامل درز انبساط به طول 350 متر

ساتروپات پل

ساتراپ دژکار

شمال غرب

همت  - کن

8

اتمام کار

93/05/01

100%

 

تعمیر درز انبساط به طول 70 متر

ساتروپات پل

رمگا ساز

شمال غرب

همت  - کنغرب به شرق

9

اتمام کار

93/09/01

100%

 

تعمیر درز انبساط به طول120 متر

ساتروپات پل

ساتراپ دژکار

شمال غرب

یادگار امام_ چمران

10

در حال اجرا

93/10/01

80%

 

تعمیر درز انبساط به طول80 متر

ساتروپات پل

ساتراپ دژکار

شمال غرب

یادگار امام_ اوین

11

در حال اجرا

93/11/01

85%

 

تعمیر درز انبساط به طول60 متر

ساتروپات پل

ساتراپ دژکار

شمال غرب

حکیم - اشرفی اصفهانی

12

در حال اجرا

93/11/01

85%

 

تعمیر درز انبساط به طول120 متر

ساتروپات پل

ساتراپ دژکار

شمال غرب

حکیم - چمران

13

در حال اجرا

93/11/15

70%

 

تعمیر درز انبساط به طول40 متر

ساتروپات پل

ساتراپ دژکار

شمال غرب

حکیم - شیخ بهایی

14

در حال اجرا

93/11/15

70%

 

تعمیر درز انبساط به طول100 متر

ساتروپات پل

ساتراپ دژکار

شمال غرب

حکیم - شیخ فضل الله

15

در حال اجرا

93/11/15

40%

 

تعمیر درز انبساط به طول30 متر

ساتروپات پل

رمگاساز

شمال غرب

خرازی - آزادگان

16

در حال اجرا

93/11/15

50%

 

تعمیر درز انبساط به طول60 متر

ساتروپات پل

ساتراپ دژکار

شمال غرب

خرازی - المپیک

17

 
 
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت یادمان سازه می باشد