پهنه جنوب شرق


محدوده پهنه جنوب شرق تهران:
در این پهنه از پایتخت بیشترین تراکم مناطق شهرداری تهران میباشد که شامل مناطق 6، 7، 8، 11، 12، 13، 14، 15، 16 و 20 شهرداری تهران میگردد از ویژگیهای این پهنه وجود پلهای قدیمی و بزرگراههای متعدد و پرترافیک از جمله بزرگراه افسریه، آزادگان، بعثت، امام علی ع و امام رضا ع میباشد که این امر خود موجب در معرض آسیب قرار گرفتن پلهای واقع در این پهنه گردیده است. مهندسین مشاور کرانه به کرانه پارس بعنون مشاور طراح و دستگاه نظارت و شرکتهای رامان، راه شولدر و دلتا کاسپین نیز بعنوان پیمانکاران اجرایدر این پهنه فعال میباشند.
 
شرکتهای همکار در این پهنه:
مشاور همکار: شرکت کرانه به کرانه پارس
کارفرما: شهرداري تهران  - معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران
پیمانکار اصلی: شرکت رامان 
مجری: شرکت یادمان سازه 
پیمانکار فرعی: شرکت راه شولدر
مشاور: سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران
پیمانکار فرعی: شرکت دلتا کاسپسن
 
گستره پهنه جنوب شرق

 93 پلهای در دست تعمیر پهنه جنوب شرق تا بهمن ماه 

وضعیت پل

تاریخ آغاز پروژه

درصد پیشرفت

137

موارد تعمیری

مشاور

پیمانکار

پهنه

نام پل

ردیف

اتمام کار

93/06/01

100%

 

تعمیر درز انبساط به طول 26 متر ، تعمیر درز پیاده رو به طول 3 متر

ساتروپات پل

رمگا ساز

جنوب شرق

آزادگان  - کاظمی

1

در حال اجرا

93/11/15

10%

 

تعمیر درز انبساط

کرانه به کرانه

رامان

جنوب شرق

آزادگان  - دستواره

2

در حال اجرا

93/11/15

40%

 

تعمیر درز انبساط

ساتروپات پل

رامان

جنوب شرق

آزادگان  - راه آهن

3

اتمام کار

93/06/01

100%

 

تعمیر درز انبساط

کرانه به کرانه

رامان

جنوب شرق

آزادگان  - رجایی شرق به غرب

4

در حال انجام

93/11/01

90%

 

تعمیر درز انبساط

ساتروپات پل

رمگا ساز

جنوب شرق

آزادگان  - رجایی غرب به شرق

5

ابلاغ به پیمانکار

در حال سونداژ

10%

 

تعمیر درز انبساط

ساتروپات پل

ساتراپ دژکار

جنوب شرق

آزادگان  - صنیع خانی

6

ابلاغ به پیمانکار

 

0%

 

تعمیر درز انبساط و کندگی اپوکسی روی عرشه

ساتروپات پل

ساتراپ دژکار

جنوب شرق

انقلاب  - روشندلان

7

در حال اجرا

93/11/23

40%

 

رگلاژ اتصالات فلزی عرشه

ساتروپات پل

رمگا ساز

جنوب شرق

پل چوبی

8

اتمام کار

93/05/01

100%

 

تعمیر درز انبساط

کرانه به کرانه

راه شولدر

جنوب شرق

بابائی  - دماوند

9

اتمام کار

93/09/05

100%

 

تعویض تیر و ترمیم عرشه بتنی ، اصلاح سیستم زهکش آب های سطحی ، تعمیر درزشانه ایی شرقی

کرانه به کرانه

رمگا ساز

جنوب شرق

بعثت  - فدائیان قسمت شرقی

10

اخذ مجوز ترافیکی جهت انسداد مسیر

     

تعمیر و تعویض تیرهای بتنی آسیب دیده و تعویض درزهای انبساط پیاده روها

کرانه به کرانه

رامان

جنوب شرق

چمران  - ملاصدرا

11

در حال اجرا

93/12/01

40%

 

تعمیر درز انبساط

کرانه به کرانه

کامپوزیت سازه

جنوب شرق

حافظ  - انقلاب

12

در حال اجرا

93/12/01

40%

 

تعویض لاستیک طولی و عرضی ، تعمیر درز انبساط

کرانه به کرانه

کامپوزیت سازه

جنوب شرق

حافظ  - جمهوری

13

در حال اجرا

93/11/01

50%

 

رگلاژ اتصالات فلزی عرشه * لق شدن اتصالات فلزی ، عدم وجود شن گیر

ساتروپات پل

رمگا ساز

جنوب شرق

حافظ  - طالقانی

14

اتمام کار

 

100%

 

اصلاح سیستم زهکشی پل ، آب بندی درز انبساط * تعمیر درز انبساط به طول 64 متر ، نشت آب از زهکش ها

کرانه به کرانه

راه شولدر

جنوب شرق

حکیم  - کارگر

15

ابلاغ به پیمانکار

93/12/01

0%

 

تعمیر درز انبساط

کرانه به کرانه

رامان

جنوب شرق

ری  - پانزده خرداد

16

در حال اخذ مجوزهای ترافیکی

 

0%

 

تعمیر درز انبساط به طول 43 متر و تعویض روکش پل

ساتروپات پل

ساتراپ دژکار

جنوب شرق

سید خندان  - رسالت

17

اتمام کار

93/03/01

100%

 

نصب لوله های زهکش، نصب شن گیر، تعمیر درز انبساط

کرانه به کرانه

دلتا کاسپین

جنوب شرق

بعثت - رجایی

18

در حال اجرا

93/11/15

50%

 

تعمیر درز انبساط به طول 30 متر

کرانه به کرانه

رامان

جنوب شرق

بسیج - پیروزی

19

اتمام کار

93/11/15

100%

 

تعویض نئوپرن و نشیمنگاه های عرشه

کرانه به کرانه

رمگا ساز

جنوب شرق

کریم خان  - قرنی

20

در حال اجرا

93/11/15

50%

 

تعمیر درز انبساط به طول 45 متر

کرانه به کرانه

رمگا ساز

جنوب شرق

بسیج - هجرت

21

 
 
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت یادمان سازه می باشد