پهنه جنوب غرب


محدوده پهنه جنوب غرب تهران:
این پهنه در محدوده مناطق 9، 10، 17، 18، 19و 21 شهرداری تهران می باشد. بزرگراه نواب، کاظمی، آزادگان، فتح ، آزادراه تهران کرج، مخصوص، بزرگاه تندگویان و خلیج فارس در این محدوده واقع گردیده اند. از ویژگی این پهنه دارا بودن پلهای قدیمی و آسیب دیده است. مهندسین مشاور ساتروپات پل بعنوان دستگاه نظارت و مشاور و شرکت های ساتراپ دژکار و کامپوزیت سازه و رمگاساز به عنوان پیمانکاران طرح در این پهنه میباشند.
 
شرکتهای همکار در این پهنه:
مشاور همکار: مهندسین مشاور ساتروپات پل
کارفرما: شهرداري تهران  - معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران 
پیمانکار اصلی: شرکت ساتراپ دژکار
مجری: شرکت یادمان سازه 
مشاور: سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران
پیمانکار فرعی : شرکت کامپوزیت سازه
پیمانکار فرعی : شرکت رمگاساز
 
گستره پهنه جنوب غرب

 

پلهای در دست تعمیر پهنه جنوب غرب تا بهمن ماه 93

وضعیت پل

تاریخ آغاز پروژه

درصد پیشرفت

137

موارد تعمیری

مشاور

پیمانکار

پهنه

نام پل

ردیف

در حال انجام

93/10/10

90%

 

تعمیر درز انبساط

ساتروپات پل

رمگا ساز

جنوب غرب

آزادگان  - اتوبان تهران کرج تندرو

1

اتمام کار

93/07/19

100%

 

تعمیر درز انبساط به طول 15 متر

ساتروپات پل

رمگا ساز

جنوب غرب

آزادگان  - اتوبان تهران کرج کندرو

2

در حال اجرا

93/09/03

90%

 

تعمیر درز انبساط به طول 66 متر

ساتروپات پل

ساتراپ دژکار

جنوب غرب

آزادگان  - فتح

3

اتمام کار

92/1/15

100%

 

بهسازی لرزه ای و مقاوم سازی

سازیان

رمگا ساز

جنوب غرب

آزمایش

4

اتمام کار

 

100%

 

تعویض فیلرها و پیچ ها و اتصالات ، ترمیم و اصلاح تیرهای آسیب دیده

ساتروپات پل

کامپوزیت سازه

جنوب غرب

چمران  - آل احمد

5

ابلاغ به پیمانکار

93/12/01

0%

 

تعمیر درز انبساط به طول 4 متر

ساتروپات پل

ساتراپ دژکار

جنوب غرب

حکیم  - باکری

6

اتمام کار

93/08/28

100%

 

تعمیر درز انبساط به طول 40 متر

ساتروپات پل

ساتراپ دژکار

جنوب غرب

حکیم  - ستاری

7

اتمام کار

93/05/14

100%

 

تعمیر درز انبساط به طول 135متر

ساتروپات پل

ساتراپ دژکار

جنوب غرب

حکیم  - کن

8

اتمام کار

93/08/01

100%

 

بتن ریزی پیاده رو جنوبی ، بازگشائی لوله های زهکش مسدود شده

ساتروپات پل

کامپوزیت سازه

جنوب غرب

خلیج فارس  - بهشت زهرا

9

انمام کار

93/07/01

100%

 

تعویض گارد ریل

ساتروپات پل

رمگا ساز

جنوب غرب

ستاری  - اتوبان تهران کرج

10

اتمام کار

93/03/01

100%

 

نیاز به نصب هندریل ، تعمیر بتن دیوار کوله برگشتی ، تعمیر بولت ها و بیس پلیت های پایه های هند ریل ، تعمیر پایه ها و از بین رفتن لوله های هند ریل به طول 420 متر ، از بین رفتن توری های ایمنی بر روی پل مترو

ساتروپات پل

رمگا ساز

جنوب غرب

ستاری  - اتوبان تهران کرجشمال به جنوب

11

اتمام کار

93/08/01

100%

 

تعمیر درز انبساط ، عملیات سونداژ جهت تعریض پل

ساتروپات پل

کامپوزیت سازه

جنوب غرب

شیخ فضل الله  - ستارخان

12

اتمام کار

93/09/01

100%

 

تعمیر درز انبساط

ساتروپات پل

کامپوزیت سازه

جنوب غرب

عبدل آباد  - شکوفه

13

اتمام کار

 

100%

 

نیاز به نصب هندریل ، تعمیر بتن دیوار کوله برگشتی ، تعمیر بولت ها و بیس پلیت های پایه های هند ریل ، تعمیر پایه ها و از بین رفتن لوله های هند ریل به طول 420 متر ، از بین رفتن توری های ایمنی بر روی پل مترو

ساتروپات پل

رمگا ساز

جنوب غرب

ستاری  - اتوبان تهران کرجشمال به جنوب

17

اتمام کار

 

100%

 

تعمیر درز انبساط ، عملیات سونداژ جهت تعریض پل

ساتروپات پل

کامپوزیت سازه

جنوب غرب

شیخ فضل الله  - ستارخان

18

اتمام کار

93/09/01

95%

 

تعمیر درز انبساط

ساتروپات پل

کامپوزیت سازه

جنوب غرب

عبدل آباد  - شکوفه

19

در حال اجرا

93/09/03

90%

 

تعمیر درز انبساط

ساتروپات پل

ساتراپ دژکار

جنوب غرب

فتح  - آزادگان

20

اتمام کار

 

100%

 

تعویض و مرمت درزهای انبساط ، اجرای لوله های زهکش ، ترمیم و رگلاژ هندریل ها ، بتن ریزی رفوژ میانی

ساتروپات پل

کامپوزیت سازه

جنوب غرب

قلعه مرغی  - راه آهن

21

در دست اقدام

93/09/25

10%

 

تعمیر درز انبساط

ساتروپات پل

ساتراپ دژکار

جنوب غرب

مخصوص -آزادگان

22

اتمام کار

 

100%

 

تعمیر درز انبساط

ساتروپات پل

ساتراپ دژکار

جنوب غرب

نواب  - حق شناس

23

در حال اجرا

93/06/19

95%

 

اصلاح درز انبساط * تعمیر درز انبساط به طول تقریبی 350 متر

ساتروپات پل

ساتراپ دژکار

جنوب غرب

نواب  - راه آهن

24

اتمام کار

93/08/10

100%

 

تعمیر درز انبساط

ساتروپات پل

ساتراپ دژکار

جنوب غرب

نواب  - راه آهن خروجی شهید چراغی

25

اتمام کار

93/05/01

100%

 

نشست رمپ ورودی پل و تعمیر درز

ساتروپات پل

رمگا ساز

جنوب غرب

نواب  - هلال احمر

26

اتمام کار

 

100%

 

تعمیر درز انبساط به طول 15 متر

ساتروپات پل

کامپوزیت سازه

جنوب غرب

یادگار امام  - آل احمد

27

اتمام کار

93/08/04

100%

 

رفع نقص زهکش پایه های خارج مرکز تجاری،  نشت آب از سرستون ها و کانال جمع آوری آب به داخل فاز 4 بازارچه سنتی و گرفتگی لوله های زهکش 10 عدد سرستون

ساتروپات پل

کامپوزیت سازه

جنوب غرب

یادگار امام  - ستارخان

28

 

 
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت یادمان سازه می باشد